Προεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Γυμναστικής ΑκαδημίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές της ΑστυνομίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές Στρατού

Ειδικοί Φρουροί

Για τους Ειδικούς Φρουρούς της Αστυνομίας, όταν προκυρύσσονται θέσεις ισχύουν οι υγειονομικές εξετάσεις σε πρώτο στάδιο, η ψυχομετρική δοικιμασία σε δεύτερο στάδιο (όπως αναλύονται στην ενότητα Σχολές Αστυνομίας) και τέλος οι υποψήφιοι εξετάζονται στα αγωνίσματα των Σχολών της Αστυνομίας.