Προεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Γυμναστικής ΑκαδημίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές της ΑστυνομίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές Στρατού

Τμήματα Ομογενών

Ο κ. Αμυγδαλάς οργανώνει κάθε χρόνο τμήματα ομογενών υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Αστυνομίας τους θερινούς μήνες, πάντα με την προσωπική του εμπειρία, συνέπεια και ενασχόληση.