Προεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Γυμναστικής ΑκαδημίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές της ΑστυνομίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές Στρατού

Βάσεις Στρατιωτικών Σχολών 2017 (Γεν. Σειρά)

ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19063
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 17568
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜ. ΣΥΜΒ 18785
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ 19141
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 18968
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 18816
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 18828
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ 16001
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ 17411
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)  
 - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 16669

 - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

15921
 - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 16423
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 17127
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 18948
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ  
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ  (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ  17262
ΜΑΧΙΜΟΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 17723
ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 18293
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ) ΟΠΛΑ 14562
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ) ΣΩΜΑΤΑ 15345
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 14802
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 18113
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 16301
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 16838
ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 18040


* Οι 4 τελευταίες Βάσεις αφορούν τις Σχολές Αστυνομίας και τις Σχολές ΠυροσβεστικήςΜε την επίσκεψη στο site μας, αποδέχεστε τη χρήση Cookies με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Όροι χρήσης