Προεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Γυμναστικής ΑκαδημίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές της ΑστυνομίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές Στρατού

Αθλητικές Δοκιμασίες Σχολών Αστυνομίας & Πυροσβεστικής

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(Αγόρια - Κορίτσια)

KAI ΣΧΟΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

    1. Δρόμος ταχύτητας 100m. 16 sec
    2. Δρόμος 1000m. 4' και 20"
    3. Άλμα σε ύψος με φόρα 1,05m.
    4. Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60m
    5. Ρίψη Σφαίρας (7,275 Kg)
(Μέσος Όρος ρίψης με Αριστ. & Δεξί χέρι)
4,50m.