Προεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Γυμναστικής ΑκαδημίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές της ΑστυνομίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές Στρατού

Βάσεις 2017 Σχολές Αστυνομίας (Γεν. Σειρά) και Πυροσβστικής

 

ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 18,113
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 16,301

 

ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΣΤΙΚΗΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 16,838
ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
18,040