Προεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Γυμναστικής ΑκαδημίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές της ΑστυνομίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές Στρατού

Εξεταζόμενα Αγωνίσματα ΤΕΦΑΑ

 

Αγόρια

  1. Δρόμος ταχύτητας 400m.
  2. Άλμα σε μήκος με φόρα - 3 προσοάθειες
  3. Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg.) - 3 προσπάθειες
  4. Κολύμβηση 50m. (σε ελεύθερο στυλ)

 


 

Κορίτσια

  1. Δρόμος ταχύτητας 200m.
  2. Άλμα σε μήκος με φόρα - 3 προσπάθειες
  3. Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg.) - 3 προσπάθειες
  4. Κολύμβηση 50m. (σε ελεύθερο στυλ)

 

 

Οι υποψήφιοι επιλέγουν 3 αγωνίσματα για εξέταση.