Προεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Γυμναστικής ΑκαδημίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές της ΑστυνομίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές Στρατού

Βάσεις ΤΕΦΑΑ 2017

Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
(Γυμναστική Ακαδημία)

 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας  17,793
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 17,166
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα)
15,882
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (Σέρρες) 15,501
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή) 15,096