Προεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Γυμναστικής ΑκαδημίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές της ΑστυνομίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές Στρατού

Σε ποιούς Απευθυνόμαστε

Πότε πρέπει να αρχίσω προπόνηση

Έτσι λοιπόν εµείς, µε τις υπηρεσίες που παρέχουµε, απευθυνόµαστε ασφαλώς στους µαθητές της Γ΄Λυκείου, αλλά και στους µαθητές της B' και της Α' Λυκείου, οι οποίοι µε µια σωστή και µακροπρόθεσµη προετοιµασία 2 και 3 ετών, θα καταστήσουν σίγουρη την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ (ΑΕΙ).

Παράλληλα όµως, απευθυνόµαστε και στους υποψήφιους για τις Στρατιωτικές Σχολές, οι οποίες ως γνωστόν απαιτούν και αυτές την εξέταση σε Αθλητικές ∆οκιµασίες, µε διαφορετικά όµως δεδοµένα και προϋποθέσεις (αναλυτικές πληροφορίες στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας).

Με την επίσκεψη στο site μας, αποδέχεστε τη χρήση Cookies με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Όροι χρήσης