Εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

Για τις Στρατιωτικές Σχολές οι υποψήφιοι περνούν από Αθλητικές ∆οκιµασίες. Αυτές αποτελούν το 3ο στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων µετά την Υγειονοµική Εξέταση και τα Ψυχοτεχνικά tests. Συγκεκριµένα, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να πετύχουν ένα προκαθορισµένο κατώτατο όριο επίδοσης για κάθε αγώνισµα. Αν οι επιδόσεις τους είναι εντός ορίων για όλα τα αγωνίσµατα, τότε αυτόµατα αποκτούν το “δικαίωµα επιλογής τους” για τις σχολές αυτές. Αν οι επιδόσεις τους είναι εκτός των προκαθορισµένων κατωτάτων ορίων, (έστω και σε ένα από τα εξεταζόµενα αγωνίσµατα), τότε αυτόµατα πάλι χάνουν το “δικαίωµα επιλογής τους” σε Στρατιωτικές Σχολές, ακόµη κι αν η βαθµολογία τους (βαθµός πρόσβασης από το ενιαίο Λύκειο) είναι πάνω από τις βάσεις των επιθυµητών Στρατιωτικών Σχολών. Όπως γίνεται αντιληπτό, δεν υπάρχει περιθώριο αποτυχίας, ούτε σε ένα από τα εξεταζόµενα αγωνίσµατα για να εισαχθεί κάποιος στις Στρατιωτικές Σχολές.

Σε αυτόν ακριβώς τον τοµέα σας εξασφαλίζουµε εµείς. Με ειδικά προπονητικά προγράµµατα που έχουµε σχεδιάσει, µέσα από την εµπειρία 25 χρόνων και πλέον (από το 1987), η επιτυχία των υποψηφίων µας στις Αθλητικές ∆οκιµασίες είναι δεδοµένη 100%.

Με την επίσκεψη στο site μας, αποδέχεστε τη χρήση Cookies με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Όροι χρήσης