Η Μεθοδική μας

Όλα τα θετικά αποτελέσµατα που πετυχαίνουµε κάθε χρόνο, ασφαλώς δεν έρχονται τυχαία. Είναι λογική συνέπεια της σωστής και οργανωµένης δουλειάς µας, καθώς και της πολύχρονης εµπειρίας µας σε προπονητικά θέµατα υποψηφίων. Η µεθοδική µας, απ΄τις πιο σύγχρονες, εφαρµόζεται αυστηρά και πληρεί προϋποθέσεις όπως:

 • Κλειστά γκρουπ περιορισµένου αριθµού ατόµων
  Έτσι επιτυγχάνεται ο ποιοτικός έλεγχος της προόδου ενός γκρουπ και υπάρχει η δυνατότητα επαρκούς ενασχόλησης του προπονητή µε κάθε έναν από τους υποψήφιους ξεχωριστά.
  Συστηµατική και διεξοδική ανάλυση όλων των επιµέρους θεµάτων Τεχνικής και Τακτικής της Προπόνησης για κάθε Αγώνισµα.
  Οι διεργασίες αυτές βοηθούν σηµαντικά τον υποψήφιο να κατανοήσει την τεχνική της εκτέλεσης αφ΄ενός, αφ ετέρου θέτουν τις προϋποθέσεις να πετύχει καλές επιδόσεις, αφού εµβαθύνει και στη σωστή τακτική µε την οποία πρέπει να αγωνιστεί.
 • Παράλληλα προγράµµατα ενδυνάµωσης σε αίθουσες µε Βάρη
  Τα προγράµµατα αυτά είναι ειδικά προσαρµοσµένα για τα αγωνίσµατα που θα εξεταστούν και τελούνται σε τακτά διαστήµατα.
 • ∆ιαιτολόγιο Υγιεινής ∆ιατροφής
  Ο έλεγχος του βάρους και η καλή σωµατική κατάσταση ευνοούν τις καλές επιδόσεις.
 • ∆υνατότητα επιλογής για την ώρα προπόνησης
  Καθηµερινά  (7 ηµέρες την εβδοµάδα),  υπάρχουν  πρωινά,  απογευµατινά και βραδυνά γκρουπ, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι υποψήφιοι, συνδυάζοντας προπόνηση, φροντιστήριο και µαθήµατα χωρίς πίεση χρόνου.
 • Ατοµική καρτέλα προπονήσεων για κάθε υποψήφιο
  Απαραίτητη, αφού ο προπονητής µπορεί να ανατρέξει στο αρχείο του και να εντοπίσει την πρόοδο, ή να συλλέξει διάφορα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν για κάθε υποψήφιο, οποιαδήποτε στιγµή θελήσει.
 • Μηνιαία Test σε Πραγµατικές Συνθήκες Εξετάσεων
  Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να εφαρµόσουν όσα έχουν διδαχθεί, εµπειρία πολύτιµη για την ώρα των εξετάσεων. Παράλληλα ο προπονητής, ελέγχει την πρόοδο τους, εντοπίζει τις αδυναµίες τους και διορθώνει τα σφάλµατα. Τέλος οι υποψήφιοι, βλέποντας µεταξύ δύο tests τη βελτίωση τους αγωνιστικά, βελτιώνουν την ψυχολογία τους, ώστε να πιστέψουν περισσότερο στην επιτυχία τους στον αγωνιστικό τοµέα των εξετάσεων
 • Καθηµερινή Πρροπόνηση στους χώρους των εξετάσεων
  Σηµαντικό πλεονέκτηµα, αν σκεφθεί κανείς οτι οι υποψήφιοι εξοικειώνονται µε το περιβάλλον και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, αποφεύγοντας έτσι καταστάσεις άγχους της τελευταίας στιγµής.

 

Όλα µας τα προγράµµατα, συνοδεύονται από παράλληλη ενδυνάµωση των υποψηφίων, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.

Με την επίσκεψη στο site μας, αποδέχεστε τη χρήση Cookies με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Όροι χρήσης